Laman ini memberi panduan kepada Pengguna Awam untuk menggunakan Sistem Web Katalog(SWK). Laman ini merangkumi Menu MY DESKTOP, SEARCHING, MYCART, HELP